Stappenplan ketenverantwoordelijkheid in internationaal verband

Stappenplan ketenverantwoordelijkheid in internationaal verband

 

Stap 1: Bepaal de mate van diversiteit van het productassortiment

a.      Koopt u een grote diversiteit aan producten in?

b.      Bent u onderdeel van één productketen?

Indien a. Ga naar stap 2

Indien b. Ga naar stap 3

 

Stap 2: Formuleer een ethische gedragscode en een daarop gebaseerde checklist voor een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Vraag uw (belangrijkste) toeleveranciers om deze gedragscode te ondertekenen en de checklist in te vullen. Indien nodig, laat audits uitvoeren bij toeleveranciers die risicovolle of mogelijk sociaal ongewenste activiteiten uitvoeren.

 

Stap 3: Richt u zich in de productketen op:

a.      een nichemarkt

b.      een mainstream markt

Indien a: Dan kunt u hoge standaarden aanhouden op milieu en sociaal gebied

Indien b: Dan kunt u beter werken met standaarden op milieu en sociaal gebied die in de loop der tijd hoger worden

 

Stap 4: Bepaal voor welke schakel(s) in de productketen u maatschappelijke verantwoordelijkheid wilt/kunt nemen

 

Stap 5: Bent u als bedrijf in staat om (eventueel in samenwerking met een beperkt aantal invloedrijke spelers) aan uw toeleveranciers en/of andere bedrijven in de productketen standaarden op te leggen?

a.       ja

b.      nee

Indien a: Dan kunt u het initiatief nemen om ketenverantwoordelijkheid te organiseren

Indien b: Zoek dan bij voorkeur aansluiting bij een invloedrijke organisatie die ketenverantwoordelijkheid kan helpen organiseren. Indien dit niet mogelijk is, selecteer dan een beperkt aantal belangrijke toeleveranciers, waarmee u samenwerking opzet op het gebied van ketenverantwoordelijkheid

 

Bron: Maatschappelijk verantwoord ondernemersschap in internationale productketens, door Jacqueline Cramer

mvo-loont-zonder_banner
logoNoordBrabant