Genomineerden 2014

Bekijk de filmpjes van  alle drie de finalisten  op http://www.mvoloont.com/presentaties-genomineerden

 

Acknowledge Dynamics BV

 Wij zijn een ICT  dienstverlener die landelijk werkt, zowel in Nederland als België. Onze consultants reizen maximaal 1 x per week naar de klant. De overige contacten verlopen via internet, evenals de bouw van de software. Dit vervoer is CO2 neutraal, door inzet van elektrische  auto’s of alternatieve brandstoffen. De benodigde elektriciteit voor auto's en kantoor wordt volledig opgewekt d.m.v. de zonnepanelen op het dak. De km's die niet elektrisch kunnen worden afgelegd worden volledig gecompenseerd d.m.v. afkoop via de Climate Neutral Group.

In ons een trainingsprogramma is ruimte voor vier trainee inzetten: dit zijn schoolverlaters,  langdurige werklozen of jongeren die tussen wal en schip zijn geraakt. We geven deze mensen een eerlijke beloning. De ontwikkeling van de mensen zowel op zakelijk als persoonlijk gebied staat centraal. Trainees krijgen ook een elektrische auto toegewezen en thuis een oplaadpunt.

 Wij sluiten eerlijke contracten, met respect voor ieders belang, met klanten en leveranciers. Waarbij we eerlijk belonen voor de diensten. Wij bieden klanten geen gebakken lucht maar zaken die iets toevoegen aan het bedrijf van de klant. Wij investeren in langdurige klantrelaties.

Partners waar we mee samenwerken zijn: Kyotolease BV, voor de auto's, Zeeuws Klimaat fonds en de Climate Neutral Group.

 Acknowledge laat zien dat MVO loont, in groei van het bedrijf en de omzet, ook in economisch mindere tijden. Het zit in onze genen, allang voordat de kreet MVO algemeen bekend en geaccepteerd werd.

Kijk voor meer informatie www.acknowledgedynamics.nl

Agrimarkt

Agrimarkt is een supermarkt met veel aandacht voor duurzaamheid. We hebben een groot en groeiend assortiment streekproducten met een korte en transparante keten van producent naar eindgebruiker. De meeste van deze producten worden geleverd door de boeren van de CZAV. Agrimarkt is een dochteronderneming van deze landbouwcoöperatie en staat dus dicht bij de bron. Door de korte keten krijgt de boer een eerlijke prijs, betaalt de klant niets te veel en dat de producten weinig kilometers maken is beter voor het milieu. Met de 'De boer @p' app kunnen onze klanten door het scannen van een streepjescode direct alle informatie ontvangen van het product en ook communiceren met de producent. We ondersteunen duurzame innovaties zoals Meatless, prei op water en gekweekte tong. Met speciale schapaanduiding worden consumenten geattendeerd op streek-, biologische, duurzame en fair trade producten.

Klanten kunnen bovendien hun recyclebare goederen zoals kleding, frituurvet en batterijen inleveren. Samen met de gemeente Goes is in het kader van WMO voor mensen met een beperking een bezorgdienst opgezet. Met het ondersteunen van projecten zoals Stichting Leergeld, Voedselbank Goes, Jeugdsportfonds, Ride for the Roses en vele kleine donaties aan initiatieven draagt Agrimarkt een steentje bij aan diverse maatschappelijke doelen binnen de regio.

In de bedrijfsvoering wordt gelet op energiegebruik afvalstromen. Agrimarkt probeert haar visie en strategie ook in de media uit te dragen. Kortom, MVO is bij ons onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering!

Kijk voor meer informatie www.agrimarkt.nl.

 

 Cleanmaster Biolux

Cleanmaster Biolux was winnaar van de eerste editie MVO-prijs Goes (2011-2012!).

Wij zijn met veel plezier, inzet en innovatie continue bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: dat zit in onze natuur en is voor ons vanaf 1991 vanzelfsprekend. Onze service is gericht op zekerheid en kwaliteit. In onze bedrijfsvoering is dan ook veel aandacht en een optimale balans tussen de drie P' s: People, Planet en Profit.

Onze ecologische reinigingsmiddelen hebben minder negatieve invloed op grondwater, afvalwater en de gezondheid van de gebruiker. Onze reinigingsmiddelen zijn naast ecologisch en microbiologisch ook nog hoog geconcentreerd. Hierdoor wordt er minder water gebruikt en wordt er ook geen onnodig water vervoerd, dit scheelt veel milieuschade o.a. m.b.t. het vervoer. Wij leveren nu ook microbiologische reinigers. Behalve zichtbare vervuiling, verdwijnen hiermee ook potentiele ziekteverwekkers als schimmels en schadelijke bacteriën. Ook hebben we Biotech papierproducten (o.a. wc papier). Dit product is voorzien van het Eco Keurmerk en bevat het vijf verschillende micro-organismen, die voor mens en milieu onschadelijk zijn. Deze micro-organismen elimineren nare geuren en andere aan vuil verwante reacties (bijvoorbeeld insecten) in de afvoer. Tevens worden blokkades door papierophoping voorkomen.

We hebben een maatschappelijk mini-onderneming project met het Gors. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, (al noemen wij deze personen liever mensen met mogelijkheden), brengen met een door ons gesponsorde bakfiets, producten rond naar onze klanten. Dat is goed voor het milieu en geeft de mensen ervaring om eventueel ook ander werk te kunnen gaan doen. Daarnaast werkt iedere dinsdag een cliënt van Gors bij ons. Hij doet allerlei werkzaamheden voor ons als het rondbrengen van bestellingen, stickeren van producten, pallets afstapelen en bestellingen klaar zetten.

Wij hebben oog voor milieu en behalen een financieel gezonde en groeiende exploitatie. Wij geloven in en vertrouwen op langdurige klantenrelaties en denken graag mee met en voor de klant. MVO ondernemen is ook continu op zoek zijn naar verbeteringen en proberen het meest duurzame product te verkrijgen.  Ook kijken wij goed naar onze leveranciers of zij zich bezig houden met duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Wij leveren stageplaatsen aan zowel MBO als HBO studenten. (momenteel 1 HBO student).

We zijn er trots op dat we onze al groene onderneming op ecologisch en maatschappelijk manier hebben weten te verbeteren!  

Kijk voor meer informatie www.cleanmasterbiolux.nl .

EcoSCAPE

EcoSCAPE is actief in de branche van bouwnijverheid. Het kantoor is ondergebracht in een studio op twee minuten loopafstand van mijn huis, Kantoorruimte wordt gedeeld met andere kleine zelfstandigen, hierdoor worden de energiekosten gedrukt. Ik verplaats me veel met de fiets en deel een auto. Kantoorkosten of overheadkosten zijn daarom bijzonder laag.

Aanbeveling aan klanten zijn altijd gebaseerd op cradle2cradle en LEED concepten. En gebruik van biologisch verantwoorde materialen waar mogelijk. We werken met recycled design (ook op kantoor), veel natuurproducten, liefst zo lokaal mogelijk. Ook aan leveranciers wordt gevraagd welke producten ecologisch sociaal verantwoord zijn.

Belangrijke mijlpaal in mijn werk is ontwerp en transformatie van uitvoering van Sportpunt Zeeland naar Omnium. Een educatief project rond mondiale natuur gebaseerd op MVO. In de toekomst zullen vele bezoekers, waaronder studenten en scholieren hier veel van leren.

Kijk voor meer informatie  www.ecoscape.nl.

 Heerlijkheid Wolphaartsdijk

Wij zijn een kleinschalig agrarisch familiebedrijf, dat opereert op een internationale markt. Al meerdere jaren zijn wij GlobalGAP gecertificeerd, en zijn actief binnen de Stichting Veldleeuwerik (duurzaamheid in akkerbouw).  Ook waren wij een van de eerste agrariërs die zelfstandig een zonne-energie installatie hebben aangelegd van 35kWP. WE zijn deelnemers van project Buur zoekt Buur, en zoeken hiermee actief contact met de consument. De bedrijfsgebouwen zijn vanaf begin 2014 volledig asbestvrij.

Op onze landschapscamping met 75 recreatieve verblijfsplaatsen speelt natuur een belangrijke rol. Op elke verblijfplaats is circa 800m2 natuur aangelegd met streekeigen beplanting (onder andere wilg, duindoorn, es, sleedoorn en rozebottel). Ook zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens beheren wij een natuurdijk en zijn over ons erf en percelen wandelpaden aangelegd (Kiekendiefpad).

Onze landbouwactiviteiten worden op duurzame wijze uitgevoerd aan de hand van een duurzaamheidsplan (=methodiek Veldleeuwerik). Voorbeelden zijn groenbemestingsgewassen, organische bemesting maar ook maatregelen om energie te besparen in de teelt en de bewaring van de gewassen. Ons akkerbouwbedrijf is GlobalGAP gecertificeerd. GlobalGAP is een mondiale organisatie die internationale standaarden heeft opgesteld.

Door verzilting en peilverhoging van het Veerse Meer zijn we noodgedwongen gestart met een perceel zilte teelt. Wij hebben van een bedreiging een kans gemaakt en tonen aan dat het professioneel telen van zilte groenten op verzilte grond mogelijk is. Wij zijn hiermee een voorbeeld voor tuinbouw in zilte gebieden. Bij de oogstwerkzaamheden van de zeekraal wordt circa 200 manuur van de sociale werkvoorziening De Betho ingezet. Door onze innovatieve activiteiten op het gebied van zilte landbouw (teelt en onderzoek) worden wij regelmatig bezocht door onderzoeksinstituten, overheidsinstellingen en ondernemingen uit de gehele wereld (Japan, VS, India). Wij hebben meegewerkt aan een Amerikaans wetenschappelijk onderzoek om te onderzoeken of zeekraal geschikt is als biobrandstof voor de vliegtuigindustrie. Binnen onze eigen onderneming doen wij momenteel onderzoek naar de biobased mogelijkheden van zeekraal.

In de Stichting Veldleeuwerik zijn afnemers (CZAV, Suiker Unie) uit de keten betrokken. Suiker Unie stimuleert de duurzame productie van suiker. Zij maken ook jaarlijks een duurzaamheidsverslag op. Met het Zilt Proefbedrijf Texel wordt onderzoek gedaan naar verdere professionalisering van de plantaardige teelten in de zilte omgeving. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar onkruidbestrijdingsmethoden en bemestingsstrategieën in zilte teelten en aan de teelt van aardappelen onder zoute omstandigheden. Samen met Hogeschool Zeeland wordt deelgenomen aan onderwijs- en onderzoeksprojecten op het gebied van zilte aquacultuur.

Kijk voor meer informatie  www.heerlijkheidwolphaartsdijk.nl.

Groentehandel De Winter

Onder Groentehandel De Winter vallen drie ondernemingen, (i) Fruitje?,  (ii) Kistje.nu en Vers & Handig. Handig (boodschappen aan huis).

Fruitje? Levert werkfruit aan bedrijven, instellingen en scholen. Het bevorderen van gezondheidsbewustzijn wordt steeds meer gezien als één van de kerntaken van goed werkgeverschap.  Meedoen aan Werkfruit leidt tot o.a. hogere arbeidstevredenheid en hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast is het aanbieden van fruit aan medewerkers ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Het werkfruit van Fruitje? wordt mede rondgebracht door een cliënt van Gors.

Wij vinden het belangrijk dat mensen die afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt toch de mogelijkheid krijgen om verdienstelijk werk te doen en zich te ontplooien. Het fruit wordt gepresenteerd op houten displays die gemaakt zijn door praktijkschool de Wissel met daarop een krat welke wekelijks wordt omgeruild, waardoor er geen afvalstroom is.

De kistjes van Kistje.nu worden o.a. gemaakt van wegwerppallets, het slopen van de pallets en de productie vindt grotendeels plaats bij Gors. Ook wordt samengewerkt met zorgboerderij De Kersenkooi in Kats en praktijkschool De Wissel. De kistjes worden gevuld met een breed assortiment aan producten en resulteert in een origineel en verantwoord cadeau. Kistje.nu is hét voorbeeld van succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vers & Handig biedt een divers assortiment (vers)producten aan waaronder een breed assortiment biologisch en puur natuur. De producten worden geleverd in statiegelddozen die 100% recyclebaar zijn.

Groentehandel De Winter scheidt al het afval: papier, hout en restafval. Er is tevens een elektrische heftruck aangeschaft. Door hergebruik van retourboxen en kistjes is er weinig afval. Ook biedt groentehandel De Winter leerlingen van het Odyssee college een korte stageperiode aan. Groentehandel De Winter zet zich in om klanten een breed assortiment biologisch producten aan te bieden tegen een goede prijs. Voor Vers & Handig worden zoveel mogelijk lokale leveranciers geselecteerd (minder transport) en leveranciers die eerlijke producten aanbieden (biologisch/puur natuur).

Kijk voor meer informatie op:  www.fruitje.nu, www.kistje.nu en www.versenhandig.nl

 

Breng uw stem uit

Gemeente Goes_logo