Wat is MVO?

 

MVO Loont

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het om evenwichtige aandacht voor ecologische (planet), economische (profit) en maatschappelijke (people) aspecten in de bedrijfsvoering. Voor een duurzame bedrijfsvoering is het belangrijk om economisch vitaal te zijn. Om ook op langere termijn succesvol te zijn is het belangrijk om verder tekijken dan alleen naar ‘profit’. Hiervoor dient er in de bedrijfsvoering een duidelijke plaats gegeven te worden aan ‘planet’ en ‘people’. Dit betekent dat u ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor sociale aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Bedrijven die daadwerkelijk duurzaam ondernemen, blijken bij een gelijkmatige balans van de drie P´s tot betere resultaten te komen.

Switch
Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Met de MVO-prijzen (onderdeel van het programma MVO Loont) helpt Switch maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in uw bedrijf concreet te maken.

MVO Loont
Op www.mvoloont.com vindt u inspiratie, goede voorbeelden en tips & tricks om met MVO aan de slag te gaan. Als u hierbij vragen hebt, kunt u terecht bij Pascal Elegeert, van Switch: p.elegeert@maakdeswitch.nl

GemeentelogoTilburg
20130122 logo MVO013
Schermafbeelding 2015-04-10 om 10.06.21
Schermafbeelding 2015-04-10 om 10.25.51