Links

Switch
Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Met de MVO-prijzen (onderdeel van het programma MVO Loont) helpt Switch maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in uw bedrijf concreet te maken.

MVO Loont
Inspirerende website met veel informatie, stappenplannen, tips en voorbeelden over MVO in (inter)nationaal perspectief.

Duuzaamheidsmeter
Dit instrument geeft inzicht in de ambities en initiatieven van een gemeente op het gebied van duurzame ontwikkeling. De vragenlijsten zijn gebaseerd op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit.

Duurzaam Ondernemen
Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Gemeente Tilburg en MVO
Informatie over het MVO-programma in de gemeente Tilburg.

Global Compact
Internationaal netwerk van de Verenigde Naties om bedrijven, organisaties, vakbonden en het maatschappelijk middenveld te verbinden rondom de tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.
ISO 26000
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in de praktijk brengen van MVO.

Kenniscentrum Duurzaam MKB
Praktische besparingstips, instrumenten en inspirerende voorbeelden op het gebied van duurzaam ondernemen.


MVO-tests

Online MVO-scans voor ondernemers. Bedrijven ontdekken hoe ze met MVO kunnen starten en welke kansen dit biedt voor hun bedrijf.  

OESO
Veel praktische informatie, tools en voorbeelden voor ondernemers die MVO handen en voeten willen geven bij internationaal ondernemen.

Provincie Noord-Brabant
Alles over ondernemen in Brabant met aandacht voor milieu en innovatie.

 

Publicatie

Het boek 'De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement ' geeft een overzicht van de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer. Ook worden er concrete voorbeelden aangereikt om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen.

GemeentelogoTilburg
20130122 logo MVO013
Schermafbeelding 2015-04-10 om 10.06.21
Schermafbeelding 2015-04-10 om 10.25.51