Genomineerden MVO-prijs Zeeuws-Vlaanderen

Uit de 20 aanmeldingen heeft de jury zes bedrijven gekozen.  U kunt tot en met 25 september 24:00 uur uw stem uitbrengen op één van deze bedrijven. Deze zes genomineerden bedrijven zijn, op alfabetische volgorde:

De Appelaere Familie Tazelaar

Bij ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoon een  manier van leven en van zaken doen. Zo transparant en eerlijk mogelijk, voor de klanten en voor de omgeving. Als familiebedrijf zijn we altijd erg bewust omgegaan met ons product, de verpakking, onze omgeving en met ons personeel. We vinden het belangrijk dat we als bedrijf (familie) iets toevoegen aan de gezondheid/ welzijn van mensen.

Bij ons in het bedrijf is het economisch aspect nooit het enige aspect dat belangrijk is. We proberen altijd af te wegen wat een beslissing ons kost en welke belasting het geeft aan het milieu en/of personeel. Vooral op de langere termijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond bedrijf begint met gezond personeel en een gezonde relatie onderling. We houden hier dus altijd rekening mee.

Door op een duurzame manier om te gaan met onze omgeving (zoals bijvoorbeeld afvalscheiding, bewust aankopen, enz..) proberen we een positieve invloed te hebben op de ontwikkelingen in de maatschappij en het milieu.

We zijn ons er van bewust en proberen ook ons personeel en leveranciers ervan bewuster te maken.

We werken als de Appelaere graag samen met lokale partners. Onze tafelblokjes worden bijvoorbeeld gemaakt door de Dethon in Oostburg. En ze worden gelaserd door Crea Laser, een startend bedrijfje in Krabbendijke. Meer info op  www.appelaere.nl .

 

Camping Zonneweelde Maaike Basting

We proberen ons steentje bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens de zomer proberen wij onze 1200/1300 gasten ook bewuster te laten worden.

Met de realisatie van ons nieuwe centrumgebouw maken we gebruik van zonnepanelen, aardwarmtepompen, ledverlichting en energiezuinige koelingen A+. De warmte die wordt geproduceerd in de oven ( 400- 600C) willen we gebruiken om het zwembadwater verder te verwarmen, die tevens al verwarmd wordt door zonnepanelen. De warmte die geproduceerd wordt door de spelende kinderen wordt via een warmte terugwinninginstallatie hergebruikt. De te realisteren bedrijfswoning ernaast wordt gebouwd zonder gasaansluiting. Deze gehele nieuwbouw zal starten op 1 september dit jaar.

De levering van broodjes aan onze strandslaaphuisjes wordt elke ochtend gedaan met een elektrische 4x4 Polaris Ranger ( soort Gator). Bij de bouw van de strandslaaphuisjes is bewust gekeken naar materiaalgebruik om de ecologische voetafdruk minimaal te houden.

In  het sanitair gebouw voor onze kamperende gasten is een vaatwasser geplaats om het watergebruik te reduceren.  Dit doen we volgens het Easybe concept.

Het warme douchewater is wel betaald dmv een digitaal systeem om de gast zodoende bewust met het water om te laten gaan.  Meer info op www.campingzonneweelde.nl .

 

 

De Ketchupfabriek Lineke en Patrick Keizer

De Ketchupfabriek werkt nadrukkelijk samen op lokaal niveau en zet zich in voor de regio.

De tomaten zijn afkomstig van het Voorlichtings- en Opleidingscentrum en worden op duurzame wijze geteeld. De kassen worden verwarmd met restwarmte van Yara. Belangrijk in onze keuze om de tomaten daar af te nemen; lokaal EN duurzaam. Ook het sociale aspect is voor ons belangrijk in de keuze om onze tomaten in te kopen van het opleidingscentrum: mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden op weg geholpen om weer een plekje te krijgen in het arbeidsproces.

Sinds april 2017 hebben wij een winkel aan huis, nl. De Ketchshop. In De Ketchupfabriek scheiden we ons afval: rest-, GFT-, plastic- en papierafval. We bieden stageplaatsen voor HBO, MBO en VMBO.

Bij de aanschaf van apparatuur e.d. hergebruiken we zoveel mogelijk, tweede hands of gereviseerd. Onze auto rijdt op autogas. Onze leveringsrondes doen we zelf, maar alleen als we een efficiënte route door Nederland kunnen plannen. We maken gebruik van zonnepanelen en daarmee draait De Ketchupfabriek energieneutraal. Wij zijn lid van het Zeeuws Klimaatfonds. We sponsoren lokale verenigingen (VV Graauw, SDO Lamswaarde, Ossekoppenloop, Avondvierdaagse, St. Aloyisius (tafeltennis) e.d. We organiseren jaarlijks een foodfestival in Terneuzen: Van Die Dingen Die Gebeuren (VDDDG/ zie ook www.vandiedingendiegebeuren.nl). Veel van de zaken die wij doen, denken, uitvoeren, zijn gebaseerd op de Nieuwe Economie. Volgens onze buurtgenoten zetten wij Graauw op de kaart zetten. Dat zien wij als een groot compliment.

Via onze communicatie promoten we hergebruik, geven we tips om voedselverspilling te voorkomen, promoten we vegetarisch/veganistisch eten. We promoten de lokale leveranciers waar we mee samenwerken. Meer info op  www.deketchupfabriek.nl .

 

Poppe Installatietechniek Ilze en Stefan Poppe

Als werkgever en samenwerkingspartners dragen we bij om de wereld om ons heen steeds een stukje duurzamer te maken. Niet omdat het moet, maar omdat dat simpelweg in ons DNA zit. We hechten veel waarde aan duurzame relaties voor de lange termijn met onze klanten, medewerkers, leveranciers en ketenpartners.  We onderscheiden ons in échte betrokkenheid bij de mensen en de omgeving om ons heen. Door een juiste, eerlijke advisering van klanten mbt het verduurzamen van de woning. Door stimulering van milieubewust gedrag (energiebewustzijn). Door scheiden van afval. Sinds 2013 wekken we onze eigen stroom op d.m.v. 67 zonnepanelen. Graag willen we toonaangevend zijn in het verduurzamen van de omgeving en daarbij geldt ‘begin bij jezelf’. Sinds kort bieden we bezoekers de mogelijkheid kosteloos hun elektrisch voertuig op te laden.

We zijn in gesprek met onze grootste leveranciers over de wijze van verpakken. Dit met het oog  op het verminderen van de EPS en plastic afvalberg. We zijn betrokken bij het stimuleren op jonge leeftijd van interesse voor techniek. Dit d.m.v. het geven van gastlessen, bedrijfsbezoeken, het bieden van een fijn stageadres en het organiseren van evenementen.

We zijn trots op ons werk én trots op onze medewerkers. En zo zien we dat ook graag andersom. Wederzijdse betrokkenheid vinden we belangrijk en dat geeft een band. We zijn op zoek gegaan naar de kernwaarden van ons bedrijf. Er is structureel aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel met de thema’s: ontwikkeling, betrokkenheid, werkplezier, gezond&Fit. Als werkgever bieden we mogelijkheden voor het volgen van cursussen en opleidingen, maar betrekken onze ook medewerkers in het verbeteren van processen. Medewerkers ontwikkelen daarmee hun kennis en inzicht en vergroten daarmee ook hun inzetbaarheid.  We bieden uiteraard ook kansen aan mensen die iets verder van de arbeidsmarkt staan; de nieuwe Nederlanders. We zorgen dat zij een passende vaste medewerker naast zich krijgen die zorgt voor een stukje veilige werkomgeving waardoor ze snel integreren en vervolgens goed binnen de groep worden opgenomen en kunnen functioneren en ontwikkelen. We zijn als organisatie, maar ook persoonlijk betrokken bij de kernen om ons heen. We steunen daarbij graag een reeks van evenementen en verenigingen. Meer informatie op www.poppeinstallatietechniek.nl .

Slowd Koen Verhagen

Slowd is een product dat vers voedsel langer houdbaar houdt. Het wordt samengesteld in een sociaal werkbedrijf. 5% van de netto winst wordt beschikbaar gesteld aan relevante goede doelen, zoals de Voedselbank en het mangoproject van de Rabobank Foundation. Ons product helpt consumenten minder voedsel te verspillen. We kiezen er bewust voor om duurder te produceren door gebruik te maken van duurzame materialen. Zo is onze verpakking gemaakt van Paperwise, een duurdere kartonsoort die gemaakt is van landbouwafval en hebben we een plastic zuignapje, dat we in eerste instantie bij ons product leverden, vervangen door een in de verpakking geïntegreerd kartonnen haakje. We hebben er bewust voor gekozen om het product in Zeeuws-Vlaanderen te produceren door mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan. Waar mogelijk maken we onze kosten in Zeeuws-Vlaanderen. Zo werd het product getest bij Eurofins in Graauw en drukwerk laten we ook lokaal drukken, We proberen daarnaast ook zelf zo weinig mogelijk te verspillen. Zo hebben we voedsel dat we gebruikten voor onze fotoshoot gedoneerd aan Stichting de Melkkan.

Voedselverspilling is een enorm probleem. In Nederland alleen al wordt er een kleine € 5 miljard per jaar aan goed voedsel weggegooid. Wereldwijd uiteraard een veelvoud. Door dat probleem nu aan te pakken, kunnen we een verergering van de situatie voor toekomstige generaties voorkomen. Wij kunnen daar zelf maar een klein deel van oplossen, door de houdbaarheid van verse groenten, fruit en kruiden te verlengen. Wij hopen andere ondernemers te inspireren met onze aanpak, die vanuit de People-Planet-Profit filosofie voortkomt. We kiezen bewust voor een duurdere productie en nemen genoegen met minder marge, zodat de maatschappij de meeste winst maakt. Daarnaast helpt het winnen van deze prijs om publiciteit te genereren voor voedselverspillingprobleem. Meer informatie op www.slowd.nl .

Voedselbron Graauw Sonja en Emiel van de Vijver

De voedselbron is een unieke broedplaats om voedsel te produceren op een zeer duurzame manier in harmonie met de aarde, planten, dieren en mensen. Voedsel produceren in een voedselbos-systeem gaat uit van lange termijn denken. Dit systeem gaat opwarming van de aarde tegen en bindt CO2. Voedsel produceren met planten in harmonie met de aarde zodanig dat er een natuurlijk ecologisch evenwicht ontstaat. Daardoor komen er vanzelf meer insecten vogels en andere diersoorten. Daarnaast laten wij mensen in het voedselbos toe door middel van safaritenten. (beleven) en geven we  rondleidingen of workshops. Wij staan open voor activiteiten die passen in het voedselbos. Zoals een vrijwilligers dag om samen werkzaamheden te doen. Of met muzikanten  op verschillende plaatsen in het bos een soort concert geven. Het model dat wij toepassen is een zeer duurzaam systeem dat ontzettend leuk is om te doen. Je kunt daarbij denken om scholen of groepen er bij te betrekken om anders te gaan denken. Niet alleen kinderen maar iedereen.

Door andere mensen uit te nodigen om het voedselbos te bezoeken en daarbij een activiteit te organiseren worden andere partners hierbij betrokken. Zo komen vanzelf de ideeën opborrelen met mensen die achter het idee staan en ons op die manier ondersteunen. Meer informatie op www.voedselbrongraauw.nl .

 

Terneuzenlogo
DEFINITIEF logo gemeente Sluis CMYK
logo gemeente hulst
Rabobank